Banner

NHÃN HEATTRANSFER

 Ép chuyển trực tiếp trên sản phẩm, Dễ thao tác. Rút ngắn thời gian sản xuất

Mã sản phẩm: NE-010

 IN TRÊN MÀNG PET CHỊU NHIỆT, 

 NHÃN ÉP CHUYỂN NHIỆT

 NHÃN DA